ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ

Adjustable Gastric Band

Η τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου, μία αρκετά διαδεδομένη τεχνική στην Ευρώπη τα προηγούμενα έτη, προσέφερε απώλεια βάρους σε χιλιάδες ασθενείς. Απλή χειρουργική παρέμβαση, χωρίς αλλοίωση της φυσιολογικής ανατομίας, που προσφέρει περιοριστικού τύπου δράση στο στομάχι.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Σήμερα η τοποθέτηση του δακτυλίου στο στομάχι παραμένει μεταξύ των επιλογών για απώλεια βάρους. Προτείνεται κυρίως σε ασθενείς που δε μπορούν να υποβληθούν σε άλλου είδους περιοριστική επέμβαση ή σε όσους δεν θέλουν να αναλάβουν κανέναν χειρουργικό κίνδυνο. Αληθεύει ότι ο εγχειρητικός κίνδυνος από την τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου είναι χαμηλότερος από αυτόν μιας λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ο τρόπος που ο δακτύλιος μας αδυνατίζει είναι μειώνοντας την πρόσληψη τροφής. Όταν γεμίζει το στομάχι πάνω από τον δακτύλιο ακολουθεί αίσθημα πληρότητας και πρέπει να σταματήσει η λήψη τροφής. Για να αποδώσει σωστά η επέμβαση λοιπόν χρειάζεται και η συνεργασία του ασθενούς.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ

Η νοσηλεία διαρκεί ένα βράδυ και η πλήρης επάνοδος των ασθενών στις δραστηριότητές τους γίνεται σχεδόν άμεσα. Η περιποίηση των τραυμάτων από την λαπαροσκόπηση είναι απλή και δεν δημιουργεί δυσκολίες. Οι ραφές στο δέρμα είναι απορροφήσιμες και δεν τοποθετούμε παροχετεύσεις στην κοιλιά ή σωλήνες παροχέτευσης του στομάχου.

Η σύντομη και ανώδυνη περιεγχειρητική περίοδος ακολουθείται από αυτή της ρύθμισης και παρακολούθησης του δακτυλίου, που είναι ιδιαίτερα σημαντική. Πολλές από τις επιπλοκές που συμβαίνουν μετά το χειρουργείο έχουν να κάνουν με την ελλειπή ή την εντελώς απούσα παρακολούθηση και καθοδήγηση.

Το μέρος του δακτυλίου (τύμπανο) που επιτρέπει να τον ρυθμίζουμε βρίσκεται κάτω από το δέρμα, σε σημείο επιλογής του χειρουργού. Με τη χρήση ειδικών βελόνων παρακεντάμε το τύμπανο εύκολα, φουσκώνουμε τον δακτύλιο και έτσι περιορίζουμε την ποσότητα της τροφής που το στομάχι μπορεί να υποδεχθεί. ΠΡΟΣΟΧΗ: το εκτεταμένο φούσκωμα του δακτυλίου είναι λάθος πρακτική και πρέπει να αποφεύγεται. Η σωστή ρύθμιση του δακτυλίου γίνεται μόνο από εξειδικευμένο χειρουργό και είναι προιόν της παρακολούθησης του ασθενή.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ

Η αναμενόμενη απώλεια βάρους με το γαστρικό δακτύλιο ανέρχεται στο 50% του υπερβάλλοντος. Είναι πιο αργή σε σχέση με το γαστρικό μανίκι (sleeve gastrectomy) και τη γαστρική παράκαμψη (gastric by pass) και ολοκληρώνεται σε 2-3 έτη. Ο χρόνος αυτός είναι αρκετός για να γίνει η ρύθμιση του δακτυλίου σωστά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε την ενοχλητική παλινδρόμηση, την οισοφαγίτιδα, την μετακίνηση του δακτυλίου και τη διάταση του γαστρικού θυλάκου.

Συμπερασματικά ο γαστρικός δακτύλιος είναι η πλέον ανώδυνη και ακίνδυνη μέθοδος απώλειας βάρους που εφαρμόζουμε. Παρέχουμε τον σωστό τρόπο παρακολούθησης και τοποθέτησης ώστε να χάσετε βάρος και να διατηρήσετε την απώλεια του επι μακρόν.ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ.

ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΦΑΥΛΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ

Call Now Button