ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

Redo's

Οι επενεπεμβάσεις στη βαριατρική δεν είναι συχνές. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι κατά την τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου οι σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν είναι κατά πολύ λιγότερες απ’ ότι σε μία επέμβαση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης. Επίσης τα αποτελέσματα στον τελικό έλεγχο του σωματικού βάρους και τη βελτίωση των παραμέτρων υγείας είναι καθολικά αποδεκτά και καταγεγραμμένα σε μελέτες.

Παρ’ όλα αυτά οι επεμβάσεις μετατροπής στην βαριατρική χειρουργική υπάρχουν για να μας υπενθυμίζουν ότι κάθε χειρουργική παρέμβαση μπορεί δυνητικά να απαιτήσει επανεκτίμηση. Η μη επαρκής απώλεια βάρους, η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, η έλλειψη θρεπτικών στοιχείων, η διάβρωση του στομάχου κ.α. είναι μερικά παραδείγματα. Αυτές οι καταστάσεις πρέπει να εκτιμηθούν ως προς τον βαθμό της διαταραχής που προκαλούν και το κατά πόσο χρήζουν χειρουργικής αποκατάστασης.

Η εξειδικευμένη μας ομάδα μπορεί να σας κατευθύνει ώστε να διερευνηθεί η αιτία των συμπτωμάτων σας ή η ελλιπής απώλεια βάρους. Συγκεντρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία προτείνουμε την συντηρητική ή/και την εκ νέου χειρουργική αντιμετώπιση.

Παραδείγματα επανεπεμβάσεων στη βαριατρική:

  • η αφαίρεση του γαστρικού δακτυλίου και η διενέργεια γαστρικού μανικιού ή σλιβ
  • η αφαίρεση του γαστρικού δακτυλίου και η διενέργεια γαστρικής παράκαμψης ή μπαι πας
  • η μετατροπή του γαστρικού μανικιού σε μίνι γαστρική παράκαμψη
  • η μετατροπή του γαστρικού μανικιού σε γαστρική παράκαμψη ή μπαι πας
  • η επαναφορά της φυσιολογικής ανατομίας μετά γαστρική παράκαμψη ή μπαι πας
  • η μετατροπή της γαστρικής παράκαμψης σε άπω γαστρική παράκαμψη
  • η τοποθέτηση δακτυλίου στον θύλακο της γαστρικής παράκαμψης ή μπαι πας

Χρησιμοποιώντας την ίδια προσπέλαση με το πρώτο χειρουργείο & την λαπαροσκοπική μέθοδο, επιτυγχάνουμε την επιθυμητή μετατροπή. Αυτό μας επιτρέπει ακόμη και σε δύσκολες περιπτώσεις μετατροπής την ταχεία ανάρρωση των ασθενών.

Συνοψίζοντας η σωστή προ εγχειρητική μελέτη επιδρά καταλυτικά  στην επιτυχή έκβαση των επεμβάσεων μετατροπής.  Ο έλεγχος άλλων ιατρικών νοσημάτων πριν το χειρουργείο είναι καθοριστικός και η συνεργασία των μελών της βαριατρικής ομάδας επιβεβλημένη.

Σήμερα δίνουμε λύση στα προβλήματα του γαστρικού δακτυλίου όπου υπάρχουν και προετοιμάζουμε τους ασθενείς μας για μια πιο εξατομικευμένη επέμβαση μετατροπής.

ΨΑΧΝΕΤΕ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΑΣ;