ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΥ

Το ορθό αποτελεί τη συνέχεια του σιγμοειδούς κόλου που καταλήγει στον πρωκτό. Έχει περίπου 15 εκατοστά μήκος και έχει δική του αιμάτωση και λεμφική απορροή στο μέσο και κάτω τριτημόριο του. Οι επεμβάσεις ορθού που διενεργούνται από την ομάδα μας, κύριο στόχο έχουν τη διαφύλαξη της φυσιολογικής οδού αποβολής των κοπράνων.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΡΘΟΥ

Η κύρια χειρουργική πάθηση του οργάνου είναι ο καρκίνος. Όπως και στον καρκίνο του υπόλοιπου παχέος εντέρου η βλάβη ξεκινά από κάποιον πολύποδα του βλεννογόνου του ορθού που εξαλλάσσεται. Καταστάσεις οικογενώς κληρονομούμενες και ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου αυξάνουν επίσης το ποσοστό εκδήλωσης της νόσου.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Τα συμπτώματα είναι σε γενικές γραμμές αυτά που αφορούν και στον καρκίνο του παχέος εντέρου. Η απώλεια αίματος, η αίσθηση ατελούς κένωσης– «φουσκώματος» ή διαταραχή των κενώσεων με μορφή διάρροιας ή δυσκοιλιότητας και η ανεξήγητη απώλεια βάρους είναι οι συχνότερες.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ο εντοπισμός της νόσου γίνεται εύκολα με δακτυλική εξέταση ή ορθοσκόπηση, επειδή η βλάβη βρίσκεται σε απόσταση μέχρι και 15 εκατοστών από τον πρωκτό.

Υψίστης σημασίας για την αντιμετώπιση είναι η προ εγχειρητική  σταδιοποίηση της νόσου.

Αυτό γίνεται με τις σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους (MRI- CT- PET- EUS) και το αποτέλεσμα της προ εγχειρητικής βιοψίας.

Αναλόγως του σταδίου της διήθησης στην περιοχή του ορθο , της διήθησης άλλων οργάνων και των χαρακτηριστικών που έχει ο όγκος στη βιοψία, σχεδιάζεται η αντιμετώπιση.

Αυτή μπορεί να είναι μόνο χειρουργική στο αρχικό στάδιο ή να υπάρξει συνδυασμένη θεραπεία στα επόμενα στάδια με την προσθήκη άκτινο – χήμειο – άνοσο θεραπείας.

Στον προχωρημένο καρκίνο του ορθού η προ εγχειρητική ακτινοθεραπεία επιτρέπει τη διαφύλαξη της συνέχειας του εντέρου και δίνει τη δυνατότητα της χειρουργικής εκτομής.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η αντιμετώπιση είναι πολυδιάστατη με συμμετοχή διάφορων ιατρικών ειδικοτήτων.Η κάθε περίπτωση ασθενούς χρήζει προσεκτικού σχεδιασμού, για να υπάρξουν τα μέγιστα οφέλη από τη θεραπεία και να αποτραπεί η δημιουργία στομίας (παρα φύση έδρα).

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι εξειδικευμένες μας τεχνικές για την αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού είναι:

  • Τοπική εκτομή βλενογονικής βλάβης
  • Πρόσθια και χαμηλή πρόθια εκτομή του ορθού με διαφύλαξη των σφιγκτήρων
  • Κολοπρωκτική αναστόμωση με διαφύλαξη των σφικτήρων (Coloanal anastomosis-CAA)
  • Ολική εκτομή του μεσοοθρού (Total  Mesorectal  Excision)
  • Κοιλιοπερινεική εκτομή με μόνιμη στομία – APR

Η CAA με διαφύλαξη των σφιγκτήρων παρουσιάζει καλύτερα ογκολογικά αποτελέσματα από επεμβάσεις ορθού που καταργούν τους σφιγκτήρες. Επίσης, είναι προτιμητέα στις περισσότερες περιπτώσεις για τους καρκίνους του κάτω τριτημορίου του ορθού.

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

Call Now Button