ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΗΛΗ – ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ

Η κήλη που εμφανίζεται μετά απο χειρουργικές επεμβάσεις στην κοιλιά λέγεται μετεγχειρητική κήλη ή κοιλιοκήλη. Σπανιότερα κοιλιοκήλη μπορεί να προκύψει και χωρίς να έχει προηγηθεί χειρουργείο στην κοιλιά.

Συνηθέστερα μέτρα που προφυλάσσουν απο την εκδήλωση μετεγχειρητικής κήλης είναι:

  1. η σωστή εγχειρητική πρακτική
  2. η προφύλαξη του τραύματος μετεγχειρητικά (πχ η αποφυγή άρσης βάρους, χρήση ζώνης κοιλιάς)
  3. η ρύθμιση του σακχάρου
  4. η θεραπεία λοιμώξεων που μπορεί να προκύψουν κ.α

Σε κάποιες όμως περιπτώσεις το κοιλιακό τοίχωμα, παρά τη λήψη μέτρων, δεν αποκτά τη φυσιολογική δύναμη συνοχής. Στο αδύναμο αυτό σημείο δημιουργείται ο αυχένας της κήλης – χάσμα. Περιεχόμενο απο την κοιλιά (συνηθέστερα έντερο ή επίπλουν) προπύπτει απο το χάσμα. Η κοιλιοκήλη εκδηλώνεται ως διόγκωση στην κοιλιά που είναι κυρίως εμφανής στην όρθια θέση. Συμπτώματα δυσλειτουργίας του εντέρου δεν είναι ασυνήθη, αφενός  λόγω της κήλης και αφετέρου λόγω των συμφύσεων που δημιουργούνται.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΚΗΛΗΣ

Η διάγνωση στην κοιλιοκήλη γίνεται με την κλινική εξέταση και τη βοήθεια απεικονιστικών εξετάσεων (αξονική τομογραφία).

Η ακρίβεια στην διάγνωση στις μετεγχειρητικές κήλες είναι σημαντική γιατί πρέπει:

  1. να αποφευχθεί κάκωση του εντέρου κατά τη διάρκεια της επέμβασης και
  2. να επιλεγεί το κατάλληλο μέγεθος και είδος πλέγματος που θα χρησιμοποιηθεί

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΚΗΛΗΣ

Στόχος μας στο χειρουργείο είναι η επαναφορά του εντέρου στην φυσιολογική του θέση μέσα στην κοιλιά. Για να το πετύχουμε αυτό απαιτείται η λύση των όποιων συμφύσεων με το κοιλιακό τοίχωμα και τα άλλα σπλάγχνα. Η ενίσχυση του τοιχώματος τέλος, γίνεται με διάφορες μεθόδους συρραφής και τοποθέτησης πλέγματος.

Η λαπαροσκοπική προσπέλαση σήμερα δίνει την δυνατότητα να επιτύχουμε τους παραπάνω στόχους ασφαλούς αποκατάστασης, ελαχιστοποιώντας το μέγεθος της τομής μας και την ένταση του πόνου.

Πλέγματα ειδικής κατασκευής για λαπαροσκοπική χρήση μπορούν να τοποθετηθούν και να ενισχύσουν το κοιλιακό τοίχωμα εσωτερικά, υπό την καθοδήγηση των οπτικών στοιχείων που διαθέτουμε.

ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ

Όσα περιγράφησαν ανωτέρω ισχύουν και για τις περιπτώσεις ομφαλοκήλης. Πρόκειται για μια ¨μικρή¨ κοιλιοκήλη στην περιοχή του ομφαλού. Χωρίς την ανάγκη για ιδιαίτερο προεγχειρητικό έλεγχο, αποκαθιστούμε την μορφή αυτή κήλης στα πλαίσια ημερήσιας νοσηλείας.

Κυρίες μετά την εγκυμοσύνη, που ανέπτυξαν ομφαλοκήλη, μπορούν να επωφεληθούν απο τη δυνατότητα πλαστικής αποκατάστασης χωρίς εμφανείς ουλές ή απο την λαπαροσκοπική τεχνική.

Υπογραμμίζουμε πάντα την χρήση υλικών υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας που είναι απαραίτητα για μια επιτυχή αποκατάσταση.

Η τεχνική αρτιότητα των λαπαροσκοπικών και ανοικτών μεθόδων που εφαρμόζουμε εγγυάται το λειτουργικό αποτέλεσμα και την γρήγορη επιστροφή των ασθενών μας στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ, ΚΗΛΗ ΑΘΛΗΤΗ, ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΗ.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΑ Ή ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ

Call Now Button