ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ

Inguinal Hernia Repair

Η λαπαροσκόπηση έδωσε μεγάλη ώθηση στο να αλλάξει ο τρόπος που χειρουργούμε την βουβωνοκήλη. Η μέθοδος εφαρμόζεται σε μεγάλα κέντρα του εξωτερικού εδώ και 15 έτη τουλάχιστον. Στην αρχή εφαρμόστηκε στις αμφοτερόπλευρες βουβωνοκήλες και στις υποτροπές της ανοικτής μεθόδου. Σήμερα έχει αντικαταστήσει όλες τις άλλες μεθόδους ανοικτής προσπέλασης, έχοντας αποδείξει το πόσο αποτελεσματική είναι.

ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ

Οι βουβωνοκήλες αποτελούν το 80% των κηλών και είναι συχνότερες στους άνδρες. Η παχυσαρκία, ο βήχας, η χρόνια καταπόνηση του κοιλιακού τοιχώματος, η υπερτροφία του προστάτη, η ηλικία κ.α αποτελούν επιβαρυντικούς παράγοντες στο να αναπτυχθεί βουβωνοκήλη. Συγγενείς κήλες επίσης παρατηρούνται σε νεαρότερες ηλικίες, απότοκοι ελλειπούς σύγκλεισης εμβρυικών καναλιών. Ανεξαρτήτως του ποιά είναι η αιτία για την εκδήλωση της βουβωνοκήλης, η θεραπεία είναι μόνο χειρουργική.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Η περίσφιξη είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που εγκυμονεί μία κήλη. Αυτή εκδηλώνεται με πόνο και πρήξιμο στη βουβωνική χώρα ή πρήξιμο στους όρχεις, κοκκίνισμα του δέρματος, τυμπανισμό της κοιλιάς. Σε προχωρημένο στάδιο ακολουθούν έμετοι και πυρετός. Πρόκειται για οξεία χειρουργική κατάσταση που απαιτεί άμεσο χειρουργείο.

Τα συνήθη συμπτώματα της βουβωνοκήλης έχουν να κάνουν με τη διόγκωση στην βουβωνική χώρα. Αυτή εξαφανίζεται με την ξεκούραση και όταν πάρουμε την ύπτια θέση ή παραμένει σταθερή. Ο πόνος ή η δυσφορία υπάρχει όταν η διόγκωση είναι εμφανής και άλλοτε άλλη διαταραχή στην λειτουργία του εντέρου εμφανίζεται. Οι ασθενείς θέλουν να απαλλαγούν από την παρεμπόδιση της φυσικής τους άσκησης και δράσης, καθώς η κήλη εξέρχεται και ενοχλεί κατά τη διάρκεια της μέρας. Σε μεγάλες κήλες η  αισθητική βελτίωση είναι μεταξύ άλλων το ζητούμενο.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ

Η προετοιμασία για ένα λαπαροσκοπικό χειρουργείο κήλης απαιτεί νηστεία λίγων ωρών και τον απαραίτητο αιματολογικό και καρδιολογικό έλεγχο. Ο αναισθησιολόγος της ομάδας μας θα σας ενημερώσει για τη διαδικασία της γενικής αναισθησίας.

Χειρουργώντας λαπαροσκοπικά μπορούμε να επισκοπήσουμε τις βουβωνικές περιοχές αμφοτερόπλευρα. Από μία μικρή τομή στον ομφαλό εισαγάγουμε το εργαλείο του οπτικού ελέγχου (λαπαροσκόπιο). Η διάγνωση του είδους της κήλης από την οποία πάσχει ο ασθενής γίνεται με ακρίβεια.

Η εμπειρία μας τα τελευταία 10 έτη, επιβεβαιώνει ότι η λαπαροσκοπική επιδιόρθωση της κήλης ολοκληρώνεται χωρίς να απαιτηθούν εκτεταμένες τομές.

Η βουβωνοκήλη αποκαθίσταται από την εσωτερική πλευρά του κοιλιακού τοιχώματος. Έχουμε λοιπόν την δυνατότητα να επαναφέρουμε το περιεχόμενο της κήλης στην φυσιολογική του θέση και να εκτιμήσουμε την βιωσιμότητά του. Το πλέγμα που χρησιμοποιούμε εκπτύσεται και τοποθετείται σε άνεση χώρου και υπό άμεση όραση. Οι τελευταίες χειρουργικές δυνατότητες είναι μοναδικές της λαπαροσκοπικής μεθόδου.

Χρησιμοποιούμε πλέγμα πολυπροπυλενίου τελευταίας τεχνολογίας και τρισδιάστατου σχήματος για να ταιριάζει απόλυτα στην ανατομία της περιοχής. Οι τρεις συνολικά μικρές τομές (1 εκ στον ομφαλό και άλλες δύο 0,5 εκ η καθεμία) σύντομα καθίστανται μη εμφανείς. Το αποτέλεσμα είναι μία στοχευμένη αποκατάσταση με μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας σε σχέση με την ανοικτή μέθοδο.

Extra πλεονέκτημα της λαπαροσκοπικής μεθόδου για την βουβωνοκήλη είναι ότι  το πλέγμα που τοποθετούμε ενισχύει ολόκληρη την κατώτερη κοιλιακή χώρα. Πιθανά λοιπόν στόμια που μπορεί στο μέλλον να δώσουν κήλη “σφραγίζονται” από την παρουσία του ανατομικού πλέγματος που τοποθετούμε.

 

ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ

Όσον αφορά στις αμφοτερόπλευρες βουβωνοκήλες η λαπαροσκοπική διόρθωση απαλλάσσει τους ασθενείς από δύο σημαντικούς παράγοντες:

Πρώτον τον έντονο μετεγχειρητικό πόνο που δίνει η αμφοτερόπλευρη ανοικτή προσπέλαση (υπό τη μορφή οποιασδήποτε μεθόδου) και

Δεύτερον απαλλάσσει από τα αυξημένα ποσοστά υποτροπών της ανοικτής αμφοτερόπλευρης αποκατάστασης

Δια μέσου των ίδιων τριών μικρών τομών που περιγράφησαν παραπάνω μπορούν να διορθωθούν ταυτόχρονα και οι δύο βουβωνοκήλες λαπαροσκοπικά.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Και τα οφέλη της λαπαροσκοπικής μεθόδου δεν περιορίζονται στα ανωτέρω. Μπορούν να αντιμετωπισθούν λαπαροσκοπικά και οι ασθενείς που στο παρελθόν υπεβλήθησαν σε μια ανοικτή αποκατάσταση που υποτροπίασε. Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι όπως αναφέρθηκε, ότι αντιμετωπίζουμε την πάθηση από την οπίσθια πλευρά του κοιλιακού τοιχώματος. Aποφεύγουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο τις όποιες συμφύσεις και μετεγχειρητικές αλλοιώσεις προηγήθηκαν συνεπεία της ανοικτής προσπέλασης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά της λαπαροσκοπικής μεθόδου αποκατάστασης της βουβωνοκήλης που την κάνουν να πλεονεκτεί έναντι της ανοικτής, παραθέτουμε τα παρακάτω:

  1. Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος
  2. Εφαρμογή στις ετερόπλευρες βουβωνοκήλες προσφέροντας αιτιολογική προσέγγιση από τον ανατομικό χώρο που ξεκινά η κήλη
  3. Ασφαλής, στοχευμένη και ταυτόχρονη, από τις ίδιες οπές αντιμετώπιση των αμφοτερόπλευρων βουβωνοκηλών
  4. Εξαιρετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των υποτροπών από τις ανοικτές μεθόδους
  5. Παραμονή στο νοσοκομείο για ένα βράδυ, μειωμένο κόστος νοσηλείας
  6. Λιγότερες επιπλοκές που αφορούν στα έξω γεννητικά όργανα του άνδρα, σε σχέση με την ανοικτή μέθοδο (αιματώματα, διογκώσεις κ.α)
  7. Οι ασθενείς μπορούν  εύκολα και μόνοι τους να περιποιηθεί τα  μικρά τραύματά τους
  8. Δεν δημιουργείται σκληρία στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα
  9. Σύντομη επάνοδος στις συνήθεις δραστηριότητες
  10. Άριστο κοσμητικό αποτέλεσμα.

ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΑΡΘΡΟ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΗΛΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗ.

ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΚΗΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ: ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΗΛΗ – ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΗ.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕ ΤΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΝΩΔΥΝΗ ΜΕΘΟΔΟ.

Call Now Button