ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΟΠΑΘΕΙΑ

Οι παθήσεις του αιμορροιδικού πλέγματος απασχολούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού που θέλει να αντιμετωπίσει τις αιμορροίδες ανώδυνα. Τα συμπτώματα της πάθησης είναι: αιμορραγία από τον πρωκτό στο τέλος της κένωσης, πόνος, ύπαρξη ψηλαφητής μάζας και κνησμός.

Η κλινική εξέταση στο ιατρείο, δίνει την δυνατότητα μιας πρώτης εκτίμησης της κατάστασης του αιμορροιδικού πλέγματος.  Μπορούμε λοιπόν να πληροφορήσουμε κατάλληλα τον ασθενή μας για τη φύση της πάθησής του και για τυχόν άλλες αιτίες περί πρωκτικής συμπτωματολογίας.

Εξετάσεις που δεν προκαλούν δυσφορία, όπως ο έλεγχος με εύκαμπτο ενδοσκόπιο του πρωκτού μπορούν να διενεργηθούν στα πλαίσια της επίσκεψης.

Η θεραπευτική προσέγγιση στο πρόβλημα των αιμορροίδων ξεκινά με την εφαρμογή μη επεμβατικών μέτρων όπου είναι δυνατό. Δίνονται στον ασθενή σαφείς οδηγίες για φαρμακευτική αγωγή, δίαιτα και σωστή υγιεινή του πρωκτού.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αν τα παραπάνω αποτύχουν ή εμφανιστούν επιπλοκές των αιμορροίδων, επιβάλλεται η  χειρουργική επέμβαση.

  1. Η θρόμβωση ενός αιμορροιδικού όζου που προκαλεί έντονο πόνο, χρήζει χειρουργικής απομάκρυνσης του θρόμβου. Με τοπική αναισθησία και σε σύντομο χρόνο οι ασθενείς επιστρέφουν στις δραστηριότητές τους.
  2. Για τις αιμορροίδες που βρίσκονται έξω από το πρωκτικό κανάλι και προκαλούν πόνο και δυσφορία, εφαρμόζουμε τις τεχνικές αφαίρεσης (κλασσικές ή σύγχρονες ανώδυνες).
  3. Η συστηματική απώλεια αίματος από τον πρωκτό επιβάλλει μέτρηση του αιματοκρίτη και απολίνωση των αγγείων που αιμορραγούν. Ταυτόχρονα αφαιρούνται και οι αιμορροιδικοί όζοι που πάσχουν.

Οι χειρουργικές μέθοδοι αφαίρεσης των αιμορροίδων έχουν εξελιχθεί με τα χρόνια. H κλασσική αιμορροιδεκτομή (ανοικτή ή κλειστή) χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα, δίνοντας μεγάλο ποσοστό επιτυχίας στην ύφεση των συμπτωμάτων (μεγαλύτερο του 85%). Παρ’ όλα αυτά νέες μέθοδοι δίνουν εξίσου καλά αποτελέσματα και η εφαρμογή τους υιοθετείται όλο και περισσότερο. Παρακάτω περιγράφουμε τις κυριότερες:

ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ

Η μέθοδος HAL-THD με υπερήχους προσφέρει αιτιολογική λύση στο πρόβλημα των αιμορροίδων. Με την χρήση της κεφαλής των υπερήχων κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, εντοπίζουμε τα αγγεία που τροφοδοτούν τις αιμορροίδες και τα απολινώνουμε.  Διακόπτεται έτσι η τροφοδοσία τους με αίμα και ο ασθενής ανακουφίζεται από τη συμφόρηση και την αιμορραγία.

Όσον αφορά την πρόπτωση των αιμορροίδων, έχουμε τη δυνατότητα να τις τοποθετήσουμε ξανά στον πρωκτό με καθήλωση τους  στο τοίχωμα του εντέρου (RAR). Αυτό γίνεται κατά τη διάρκεια του χειρουργείου μετά την απολίνωση των αιμορροιδικών αγγείων που περιγράψαμε παραπάνω. Η μέθοδος έχει να επιδείξει ένα σημαντικό ποσοστό επιτυχίας (>85%) στον έλεγχο της νόσου.
Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος και η επέμβαση γίνεται στο πλαίσιο μίας μέρας νοσηλείας, με γενική αναισθησία.

ΕΚΤΟΜΗ ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ LONGO

Η μέθοδος Longo πήρε το  όνομά της από τον Ιταλό χειρουργό που την περιέγραψε πρώτος. Βασίζεται στην αφαίρεση του αιμορροδικού ιστού που είναι σε χαλάρωση, με τη χρήση ειδικού συρραπτικού μηχανήματος. Αυτό είναι σχεδιασμένο ώστε να εκτελεί τη διατομή και αφαίρεση του αιμορροιδικού ιστού σε ένα σημείο που δεν υπάρχουν νευρικές απολήξεις. Ο πόνος μετά το χειρουργείο είναι ελάχιστος.

Η μέθοδος έκτος του ότι είναι πολύ καλά ανεκτή, έχει υψηλά ποσοστά υποχώρησης των συμπτωμάτων (>80%). Η εφαρμογή της  ιδίως σε περιπτώσεις συμμετρικής περιμετρικής πρόπτωσης του αιμορροιδικού πλέγματος, είναι ιδανική.

Η διενέργειά της απαιτεί γενική αναισθησία και νοσηλεία μίας ημέρας.

ΦΩΤΟΠΗΞΙΑ ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΩΝ ΜΕ LASER

Η εφαρμογή της δέσμης φωτός τύπου Laser στην χειρουργική, έχει επενέλθει μετά την εξέλιξη των φυσικών ιδιοτήτων τους για ιατρικούς σκοπούς. Χρησιμοποιούνται ως εργαλείο αιμόστασης και διατομής ή εξάχνωσης, προκαλώντας το μικρότερο δυνατό τραύμα στους πέριξ υγιείς ιστούς. Η εφαρμογή τους στην αιμορροιδική νόσο, προκαλεί συρρύκνωση-καταστροφή των αιμορροίδων που πάσχουν. Τα συμπτώματα υποχωρούν σύντομα και ο ασθενής επανεξετάζεται σε μία εβδομάδα απο το χειρουργείο.

Η νοσηλεία που απαιτείται είναι ίδια όπως και στις άλλες μεθόδους, ενώ μπορεί να εκτελεσθεί και με τοπική αναισθησία για μικρούς όζους.

Βάλτε τέλος στις αιμορροΐδες με τον πλέον ανώδυνο και αιτιολογικό τρόπο αντιμετώπισης. Συζητήστε μαζί μας για τις νέες μεθόδους αντιμετώπισης. Επιλέξτε την κατάλληλη για σας μέθοδο.

ΑΠΑΛΛΑΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΕΣ ΑΝΩΔΥΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

Call Now Button