ΓΑΣΤΡΟ ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση αντιμετωπίζεται σήμερα με τη βοήθεια της λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Η συχνότητα των συμπτωμάτων της παλινδρόμησης ποικίλει. Το 40% περίπου των ασθενών αναφέρει συμπτώματα μία φορά το μήνα, το 20% αυτών μία φορά εβδομαδιαίως και το 7% μία φορά ημερησίως.

Αυτά μπορεί να έχουν άλλοτε άλλη ένταση. Τα συμπτώματα ποικίλουν από την «καούρα» και την πικρία (αίσθηση του οξέος στο πίσω μέρος της γλώσσας) μέχρι την δυσφαγία, τον βήχα, και την αναιμία. Επίσης, ενδέχεται να παρατηρηθούν αλλοιώσεις στα δόντια από την μακροχρόνια έκθεση στο οξύ του στομάχου.

Ενίοτε η συντηρητική θεραπεία με φάρμακα που μειώνουν την έκκριση οξέος από το στομάχι αποτυγχάνει ή η χρόνια λήψη τους δημιουργεί επιπλοκές και διαταράσσεται η ποιότητα ζωής. Τότε θέση έχει η χειρουργική θεραπεία.

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΗ

Προεγχειρητική μελέτη της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά είναι απαραίτητη. Δεν είναι όλες οι μορφές παλινδρόμησης ίδιες, ενώ μπορεί να συνυπάρχει διαφραγματοκήλη.

Οι εξετάσεις που γίνονται πρίν το χειρουργείο σκοπό έχουν να αναδείξουν την ανατομία της περιοχής. Η ύπαρξη διαφραγματοκήλης είναι μία σημαντική πληροφορία και το μέγεθός της επηρεάζει την χειρουργική τακτική.

Επίσης ο τρόπος που λειτουργεί το στομάχι και ο οισοφάγος είναι αντικείμενο άλλων εξετάσεων όπως η μανομετρία και η 24ωρη Ph μετρία. Με την ολοκλήρωση των απαραίτητων εξετάσεων μπορούμε να προτείνουμε την κατάλληλη χειρουργική θεραπεία.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΟΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Η συχνότερα εκτελούμενη μορφή αποκατάστασης είναι η 360 μοιρών θολοπλαστική κατά Nissen. Με την 360 μοιρών θολοπλαστική κατά Nissen δημιουργείται μια περιέλιξη του θόλου του στομάχου γύρω από τον κατώτερο οισοφάγο.

Η λαπαροσκοπική προσέγγιση μειώνει τον μετεγχειρητικό πόνο σε σχέση με την ανοικτή. Επίσης, μειώνει τον χρόνο νοσηλείας (συνήθης παραμονή στο νοσοκομείο 1- 2 βράδια) και το χρόνο επιστροφής στις δραστηριότητες. Η βελτίωση των συμπτωμάτων είναι άμεση και μπορεί να χαρακτηριστεί εξαιρετική.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο έλεγχος της παλινδρόμησης με την επέμβαση και η ικανοποίηση των ασθενών ανέρχονται σε ποσοστό άνω του 90%.

Μελέτες συγκρίνουν το χειρουργικό αποτέλεσμα σε σχέση με την φαρμακευτική αγωγή με αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (πχ Losec, Nexium, Laprazol). Τα αποτελέσματα εμφανίζουν ότι το χειρουργείο υπερτερεί σαφώς στο να ελέγξει την εξέλιξη της νόσου σε σχέση με τα φάρμακα. Η βελτίωση είναι ιδιαίτερα εμφανής όταν αλλοιώσεις οισοφαγίτιδας έχουν αναπτυχθεί ή έχει διαγνωσθεί δυσπλασία στον κατώτερο οισοφάγο.

Η παλινδρόμηση είναι μια νόσος που όταν εμφανίζεται από νεαρή ιδίως ηλικία δημιουργεί χρονίζουσες και επικίνδυνες καταστάσεις στον οισοφάγο. Η χειρουργική αποκατάσταση προσφέρει απαλλαγή απο τους κινδύνους τόσο απο τη χρόνια χρήση φαρμάκων όσο και από την οισοφαγίτιδα.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ, ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΗΛΗ – ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ, ΚΗΛΗ ΑΘΛΗΤΗ.

ΘΟΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ NISSEN ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ

Call Now Button